Politika o varovanju osebnih podatkov

Podjetje Kermen Cerar, s.p. se zavezuje, da bo delovalo v skladu z evropsko zakonodajo (Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in konvencijami Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS  št.181, ETS št. 185, ETS št. 189)) in nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09 in 19/15) itd.). Več o smernicah varne uporabe se obrnite na spletno mesto https://www.ip-rs.si/.

Podjetje vaše osebne podatke uporablja, hrani in jih obdeluje. Shranjeni podatki bodo uporabljeni izključno za storitve, ki jih podjetje ponuja. Podjetje bo storilo vse kar bo potrebno, da bodo vaši podatki zaščiteni pred kršitvami in zlorabami. Politika se lahko spremeni ali dopolni , brez predhodnega opozorila uporabnika, v skladu z zakonodajo. Z uporabo spletnega mesta se uporabnik v celoti strinja s pravilnikom o Politiki o varovanju osebnih podatkov.

1.Upravljalec

Podjetje Karmen Cerar, s.p., Polšina 16, 1222 Trojane je upravljalec podatkov, ki jih obdeluje skladno s Politiko varstva osebnih podatkov.

 

  • Uradno ime podjetja: Kraca, unikatni leseni izdelki, Karmen Cerar, s.p.
  • Sedež podjetja: Polšina 16, 1222 Trojane
  • Odgovorna oseba v podjetju (zak